Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρία ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, με διακριτικό τίτλο «Medica» διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και υιοθετεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαδικασίες και τα στάδια επικοινωνίας μαζί σας.

Με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα επεξεργαστούμε αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, όταν και εφόσον χρειαστεί:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Δεδομένα Ταυτοποίησης, όπως:

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αριθμό τηλέφωνου, διεύθυνση κατοικίας, email, Α.Μ.Κ.Α., ΑΦΜ κλπ

 

  • Φορολογικοί λόγοι (έλεγχος από τη Φορολογική Αρχή).
  • Οικονομική ενημέρωση (κοστολόγηση υπηρεσιών, υπόλοιπα λογαριασμού).
  • Λόγοι προώθησης νέων προϊόντων & υπηρεσιών.

Δεδομένα που αφορούν την υγεία σας, βιομετρικά δεδομένα, όπως: γνωματεύσεις ιατρών, παραπεμπτικά, στοιχεία βιβλιαρίου, report συσκευών με ιατρικά δεδομένα, διαγνωστικές εξετάσεις, φωτογραφίες μερών σώματος,  κλπ

Για την εξυπηρέτηση και προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας και σε εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης που αναλάβαμε απέναντί σας.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας και προκειμένου να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας, μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς μας συνεργάτες ή σε άλλα πρόσωπα καθ’ υπόδειξή σας. Επίσης, έχουμε νομική υποχρέωση να κοινοποιούμε έγγραφα που περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα στις φορολογικές αρχές αλλά και στον ΕΟΠΠΥ, . Στις περιπτώσεις αυτές σας διαβεβαιώνουμε, ότι είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων να πραγματοποιούνται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο και μόνο εφόσον είναι αναγκαίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλο το διάστημα της συνεργασίας μας, αλλά και για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία, ήτοι για χρονικό διάστημα 20 ετών κατ’ ελάχιστον,  ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών ). Εφόσον δεν υφίστανται οι ανωτέρω περιορισμοί, θα διαγράψουμε οριστικά τα δεδομένα σας, εκτός εάν  δεν υπάρξει αντίστοιχη επιθυμία σας η οποία θα μας δηλωθεί εγγράφως.  

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή εφόσον το επιθυμείτε να μας ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον φάκελό σας, να ζητήσετε τη διόρθωση όποιων δεδομένων κρίνετε ανακριβή, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, καθώς και τη διαγραφή τους. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία. Για όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να μας καταθέσετε σχετικό αίτημα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@medicahellas.gr .
Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ζητήσουμε την αυτοπρόσωπη εμφάνισή σας, ή σε περίπτωση αντιπροσώπου, την ρητή συναίνεση σας και τον διορισμό του αντιπροσώπου με κατάλληλο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με εξουσιοδότηση με απαραίτητα βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω διαστήματος του ενός μηνός. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από εμάς.

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, ενημερώνοντάς μας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα της εταιρίας (Δημητρακάκη 25 & Τρανταλλίδου) είτε με ηλεκτρονική επιστολή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@medicahellas.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας. Και σε αυτήν την περίπτωση θα σας ζητήσουμε την αυτοπρόσωπη εμφάνισή σας, ή νόμιμου αντιπροσώπου, για την προστασία των συμφερόντων σας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι μία τέτοια ανάκληση ενδέχεται να σημαίνει αυτομάτως και τη διακοπή της συνεργασίας μας, δεδομένης της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας, που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση δεν θίγεται.

Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της εταιρίας μας, είτε με επιστολή στην έδρα της εταιρίας Δημητρακάκη 25 & Τρανταλλίδου , είτε με ηλεκτρονική επιστολή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@medicahellas.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Ενημερώθηκα για τη λήψη και χρήση προσωπικών & ευαίσθητων δεδομένων μου και συναινώ στην επεξεργασία τους όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Μενού

Δημιουργήστε λογαριασμό για να σώσετε αγαπημένα.

Είσοδος

Δημιουργήστε λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε την wishlist.

Είσοδος
Πολιτική Cookies
Σας ενημερώνουμε ότι για να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Η αποδοχή τους θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργικότητα.
Απαραίτητα cookies
Τα απαραίτητα cookies καθιστούν εφικτές βασικές δυνατότητες του site όπως πλοήγηση σε σελίδες και πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοστελίδας. Η ιστοσελίδα δεν γίνεται να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.
Όνομα cookie Πάροχος Σκοπός Λήξη
cp-popup-# Επιτρέπει την ορθή λειτουργία των popup 14 ημέρες
payment www.medicahellas.gr Για τεχνικούς λόγους κρατάμε τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει σε cookie. Συνεδρία
PHP_SESSID www.medicahellas.gr Αυτό το cookie είναι μέρος της PHP και επιτρέπει στις ιστοσελίδες να αποθηκεύουν σειριακά δεδομένα κατάστασης. Χρησιμοποιούνται για την εδραίωση μιας συνεδρίας χρήστη και για να μεταφέρουν δεδομένα κατάστασης μέσω ενώς προσωρινού cookie που αναφέρεται συνήθως σαν session cookie. Συνεδρία
PrestaShop-# www.medicahellas.gr Αυτό το cookie βοηθά με το να διατηρεί ανοιχτές συνεδρίες χρηστών καθώς επισκέπτονται μία ιστοσελίδα, και επίσης βοηθά στην δημιουργία παραγγελιών καθώς και πολλές άλλες λειτουργίες όπως: ημερομηνία δημιουργίας cookie, επιλεγμένη γλώσσα, χρησιμοποιημένο νόμισμα, τελευταία κατηγορία που προβλήθηκε, τελευταία προϊόντα που προβλήθηκα, αναγνωριστικό πελάτη, όνομα, κρυπτογραφημένος κωδικός, email συνδεδεμένο με το λογαριασμό πελάτη, αναγνωριστικό καλαθιού. 480 ώρες
st_popup_# www.medicahellas.gr Κρατάει αποθηκευμένη την επιλογή του χρήστη σχετικά με τα popup του ιστότοπου 7 ημέρες
Cookies στατιστικών
Τα cookies στατιστικών βοηθούν στην την καλύτερη κατανόηση του πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα με τη συλλογή και αναφορά ανώνυμων πληροφοριών.
Όνομα cookie Πάροχος Σκοπός Λήξη
collect Google Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με την συσκευή του επισκέπτη και τη συμπεριφορά της. Ιχνηλατεί τον επισκέπτη μεταξύ συσκευών και καναλιών marketing. Συνεδρία
r/collect Google Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με την συσκευή του επισκέπτη και τη συμπεριφορά της. Ιχνηλατεί τον επισκέπτη μεταξύ συσκευών και καναλιών marketing. Συνεδρία
_ga Google Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείτα ι για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με το πως ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. 2 χρόνια
_gat Google Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τον περιορισμό του ρυθμού αιτημάτων 1 ημέρα
_gd# Google Αυτό είναι ένα Google Analytics cookie συνεδρίας που χρησιμεύει στην παραγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με το πως χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα και διαγράφεται μόλις κλείνετε τον πρόγραμμα περιήγησης. Συνεδρία
_gid Google Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείτα ι για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με το πως ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. 1 ημέρα
Marketing cookies
Τα marketing cookies χρησιμοποιούνται για την ιχνηλάτηση των επισκεπτών μεταξύ ιστοσελίδων. Σκοπός τους είναι η προβολή διαφημίσεων που να είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για κάθε χρήστη ξεχωριστά και επομένως πιο πολύτιμες για τους δημοσιευτές και τρίτους διαφημιστές.
Όνομα cookie Πάροχος Σκοπός Λήξη
_fbp Facebook Χρησιμοποιείται από το Facebook για να παρέχει μία σειρά από διαφημιστικά προϊόντα όπως δημοπρασίες σε πραγματικό χρόνο από τρίτους διαφημιστές. 3 μήνες
Μη διαθέσιμο περιεχόμενο