Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρία ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, με διακριτικό τίτλο «Medica» διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και υιοθετεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαδικασίες και τα στάδια επικοινωνίας μαζί σας.

Με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα επεξεργαστούμε αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, όταν και εφόσον χρειαστεί:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Δεδομένα Ταυτοποίησης, όπως:

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αριθμό τηλέφωνου, διεύθυνση κατοικίας, email, Α.Μ.Κ.Α., ΑΦΜ κλπ

 

  • Φορολογικοί λόγοι (έλεγχος από τη Φορολογική Αρχή).
  • Οικονομική ενημέρωση (κοστολόγηση υπηρεσιών, υπόλοιπα λογαριασμού).
  • Λόγοι προώθησης νέων προϊόντων & υπηρεσιών.

Δεδομένα που αφορούν την υγεία σας, βιομετρικά δεδομένα, όπως: γνωματεύσεις ιατρών, παραπεμπτικά, στοιχεία βιβλιαρίου, report συσκευών με ιατρικά δεδομένα, διαγνωστικές εξετάσεις, φωτογραφίες μερών σώματος,  κλπ

Για την εξυπηρέτηση και προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας και σε εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης που αναλάβαμε απέναντί σας.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας και προκειμένου να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας, μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς μας συνεργάτες ή σε άλλα πρόσωπα καθ’ υπόδειξή σας. Επίσης, έχουμε νομική υποχρέωση να κοινοποιούμε έγγραφα που περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα στις φορολογικές αρχές αλλά και στον ΕΟΠΠΥ, . Στις περιπτώσεις αυτές σας διαβεβαιώνουμε, ότι είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων να πραγματοποιούνται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο και μόνο εφόσον είναι αναγκαίες.

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων BestPrice.gr, στην οποία συμμετέχει.

Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την δραστηριότητα των επισκεπτών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing.

Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.

Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας, για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρία μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr, πατήστε εδώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλο το διάστημα της συνεργασίας μας, αλλά και για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία, ήτοι για χρονικό διάστημα 20 ετών κατ’ ελάχιστον,  ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών ). Εφόσον δεν υφίστανται οι ανωτέρω περιορισμοί, θα διαγράψουμε οριστικά τα δεδομένα σας, εκτός εάν  δεν υπάρξει αντίστοιχη επιθυμία σας η οποία θα μας δηλωθεί εγγράφως.  

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή εφόσον το επιθυμείτε να μας ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον φάκελό σας, να ζητήσετε τη διόρθωση όποιων δεδομένων κρίνετε ανακριβή, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, καθώς και τη διαγραφή τους. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία. Για όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να μας καταθέσετε σχετικό αίτημα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@medicahellas.gr .
Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ζητήσουμε την αυτοπρόσωπη εμφάνισή σας, ή σε περίπτωση αντιπροσώπου, την ρητή συναίνεση σας και τον διορισμό του αντιπροσώπου με κατάλληλο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με εξουσιοδότηση με απαραίτητα βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω διαστήματος του ενός μηνός. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από εμάς.

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, ενημερώνοντάς μας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα της εταιρίας (Δημητρακάκη 25 & Τρανταλλίδου) είτε με ηλεκτρονική επιστολή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@medicahellas.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας. Και σε αυτήν την περίπτωση θα σας ζητήσουμε την αυτοπρόσωπη εμφάνισή σας, ή νόμιμου αντιπροσώπου, για την προστασία των συμφερόντων σας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι μία τέτοια ανάκληση ενδέχεται να σημαίνει αυτομάτως και τη διακοπή της συνεργασίας μας, δεδομένης της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας, που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση δεν θίγεται.

Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της εταιρίας μας, είτε με επιστολή στην έδρα της εταιρίας Δημητρακάκη 25 & Τρανταλλίδου , είτε με ηλεκτρονική επιστολή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@medicahellas.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Ενημερώθηκα για τη λήψη και χρήση προσωπικών & ευαίσθητων δεδομένων μου και συναινώ στην επεξεργασία τους όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Μενού

Δημιουργήστε λογαριασμό για να σώσετε αγαπημένα.

Είσοδος

Δημιουργήστε λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε την wishlist.

Είσοδος